Welkom op mijn Blog: De Stille Beving.

Hoe het allemaal begon

In het vroege voorjaar van 2014, kwam ik in contact met Piet Hein  van der Hoek, een boerenzoon uit de omgeving van Zoutkamp die al weer 20 jaar in Amsterdam woont en vele prachtige documentaires op zijn naam heeft staan. Tijdens ons kennismakingsgesprek werd al snel duidelijk dat we op een lijn zaten waar het gaat om de aardbevingsproblematiek in Groningen: “Het onderwerp leeft niet in de rest van Nederland” en “maar al te vaak worden Groningers in de media neergezet als karikaturen, die moeten worden ondertiteld om te kunnen worden begrepen en waarmee velen zich niet kunnen identificeren”. Ik was direct enthousiast over het idee om gedurende twee jaar een documentaire te maken met als belangrijkste uitgangspunt: Meer betrokkenheid creëren voor het onderwerp en de onderliggende problematiek, zowel in Groningen als in de rest van Nederland. Ik noem met opzet ook Groningen, want het ontbreekt hier soms aan solidariteit en mondigheid. Er is veel onbegrip over de rituele dans waarin gedupeerden zich vaak bevinden. Schade, achterstallig onderhoud en de dreiging van zwaardere bevingen lopen door elkaar en maken dat mensen in een moeras terecht komen met de Nam, verzekeraars, gemeenten en andere instanties. Soms hoor- en lees ik harde oordelen over deze situaties zonder dat men precies weet hoe de vork in de steel zit.

Ter Laan Bedum

Wij hebben onze boerderij gekocht in november 2011. In januari 2012 luidt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de noodklok en komt er eindelijk erkenning voor de consequenties van 40 jaar gaswinning in Groningen: in toenemende mate steeds zwaarder wordende bevingen, met desastreuze gevolgen. Het SodM houdt rekening met dodelijke slachtoffers en instortingen en het vergelijk met een ernstige chemische ramp of overstroming wordt gemaakt. In augustus van datzelfde jaar is er een beving in Huizinge met een 3.6 op de Schaal van Richter. Wij waren op vakantie, maar de gevolgen worden bij thuiskomst en in de maanden daarna steeds duidelijker. Onze droom wordt een nachtmerrie. Inmiddels zijn wij ruim twee jaar bezig met schadeherstel en participeren we in een pilot van de Nam voor het verstevigen van woningen. In de praktijk blijkt dit nog niet zo eenvoudig te zijn. In plaats van oplossingen, komen er steeds meer stutten bij. We hebben geen idee waar het eindigt, voelen ons niet veilig met onze kinderen, maar we kunnen geen kant op.

De Stille Beving

In onze directe omgeving zijn er twee boerderijen geruimd door de Nam. De schuur van mijn buren is in mei 2014 ingestort. Sindsdien ligt er ca. 11 ton asbest in de open lucht, naast het weiland waar mijn kinderen dagelijks spelen met hun vriendjes. Voor het huis van mijn andere buurman is een sloopvergunning aangevraagd omdat het niet meer te redden is. In Onderdendam is een prachtig monument teruggekocht door de Nam, waarvan niemand weet wat er nu mee moet gebeuren, maar dat ondertussen zienderogen achteruit gaat. Direct er naast woont een vrouw al weer maanden in een woonunit naast haar huis omdat deze te gevaarlijk is bij zwaardere bevingen. Stuk voor stuk onvergelijkbare gevallen met een eigen problematiek waarbij de bewoners zich vaak in de steek gelaten voelen door de Nam en door de overheid. Bij een aantal van deze gevallen ben ik persoonlijk betrokken en ik voel me regelmatig machteloos en boos over de wijze waarop deze mensen worden behandeld. Zo mag de overheid aan het begin van de 21e eeuw niet met haar burgers om gaan. Het leven van deze mensen wordt beheerst door de aardbevingen, ze voelen zich niet veilig en ze hebben geen toekomstperspectief meer. Dat verhaal wil ik graag met jullie delen, dat is waar De Stille Beving over gaat!

Bedankt Max

Wat dat betreft was het interview met onze Commissaris van de Koning: Max van den Berg in het Dagblad van het Noorden (25-10-2014) zeer welkom! KLIK HIER!!! Hij gaf daarin aan dat het 'niet zo kan zijn dat er in Groningen geen achterstallig onderhoud aan woningen voor mag komen' en dat 'De Nam ruimhartig moet zijn in haar aanpak richting gedupeerden omdat zij niet om deze ellende en de dreiging van zwaardere bevingen hebben gevraagd'. Bedankt Max, geweldig hoe je weer je nek uit steekt voor Groningen! Daar kunnen veel inwoners en bestuurders een voorbeeld aan nemen...

Eerste klap is een daalder waard!

Op woensdag 29 oktober 2014 is het project De Stille beving officieel van start gegaan en een ding is nu al duidelijk: het heeft veel los gemaakt onder Groningers, in de media en in de rest van Nederland. Een start om trots op te zijn en dit is nog maar het begin!

Wordt vervolgd…