Geachte heren M. van den Berg en W. Moorlag,
 
Vandaag kreeg ik een alarmerend bericht. Er ligt ten Zuiden van het spoor aan Ter Laan in Bedum (dus aan de kant van de nieuwe woonwijk), een gasleiding van 150mm die bij een ramp mogelijk alles zou kunnen vernietigen binnen een straal van honderden meters. Als een goederentransport/trein zou ontsporen ten gevolge van instabiliteit van het spoorlichaam door een aardbeving dan snijdt zo'n trein als een mes door een pakje boter... Het incident bij Ludwigshaven waar onlangs een kraan door een gasleiding kliefde, geeft wellicht een beeld van wat er dan mogelijk zou kunnen gebeuren. De machinist was op slag dood en een aantal flatgebouwen vlogen in brand...
 
Wellicht is het risico bij een ontsporing ook al enorm, los van deze gasleiding. Dit soort goederentransporten rijden vanuit Bedum, Winsum (waar bij Sauwerd ook op 20 meter van bewoning een gasleiding van 120mm ligt) en de stad Groningen... Ik heb foto's van een willekeurig transport dat deze week klaar stond om richting Groningen te gaan met de volgende nr's en lading:
code  1750  Chloorazijnzuur
code  2014  Waterstof peroxide
code  1005  amoniak
Er zijn ongetwijfeld nog veel meer van dit soort transporten.
 
Vindt u bovengenoemde situatie in relatie tot de voorspelde, zwaardere aardbevingen een risico en houdt u hier rekening mee? Zo ja, welke (aardbevings)statistieken hanteert u hierbij en heeft u (calamiteiten)plannen? Vindt u het noodzakelijk om de omwonenden hierover te informeren?
 
Zoals u ongetwijfeld weet heeft de veiligheidsregio Groningen in een zienswijze op het schrijven van Minister Kamp (januari 2013) aangaande de voorspelde zwaardere bevingen, pittige kritiek geuit. Hieronder vindt u een link met alle zienswijzen. De eerste bijdrage is van de Veiligheidsregio Groningen. Deze vragen en het feit dat ze nog niet zijn beantwoord, maken mijn bezorgdheid alleen maar groter. Vandaar dat ik mij tot u wend.
 
Verder heb ik onlangs een aantal directies van scholen in Bedum gevraagd of er onderzoek is gedaan naar de aardbevingsbestendigheid van de gebouwen en zo ja, met welke pga er dan is gerekend en of de eigen frequentie van de gebouwen hierbij is meegenomen. Ook heb ik gevraagd naar de calamiteiten/evacuatie plannen. Mijn dochters waren onlangs getuige van een beving in de klas. Nu wordt er soms nog lacherig over gedaan, maar wat nou als er zaken van de muur af vallen, de kinderen in paniek raken, naar buiten rennen, met alle mogelijke gevolgen van dien? Weten de scholen in Groningen voldoende wat ze moeten doen bij een zware aardbeving? In aardbevingsgebieden over de hele wereld wordt er op scholen geoefend en is er voorlichting vanuit de overheid. Wat is er op dit gebied het afgelopen jaar in Groningen gebeurd?
 
U begrijpt vast dat ik mij als gedupeerde die al meer dan twee jaar in de stutten staat en die zich inmiddels enigszins in de materie heeft verdiept, grote zorgen maak over deze zaken. Kunt u mijn vragen alstublieft beantwoorden en daarmee wellicht mijn zorgen weg nemen?
 
Hoogachtend,
 
drs. Annemarie Heite