Brief aan de Koning

 

Geachte en zeer geliefde Koning Willem Alexander,

Aan de vooravond van een van de mooiste feesten van ons land schrijf ik u met een zwaar gemoed. Normaal gesproken verheug ik me altijd enorm op koningsdag, maar dit jaar is dat anders. Dit jaar heb ik grote moeite om gezellig uitgedost in oranje kleding de straat op te gaan om samen met anderen te vieren dat we onderdeel uit maken van het prachtige koninkrijk der Nederlanden. Ik zal u uitleggen waarom.

U bent koning van een koninkrijk waarvan een gedeelte van de onderdanen kampt met de ingrijpende gevolgen van de zichzelf verrijkende olie-industrie, die willens en wetens de veiligheid van de mensen op het spel hebben gezet. Als geliefde koning van alle Nederlanders weet u ongetwijfeld waarover ik het heb. De gaswinning in uw prachtige Provincie Groningen door Shell-ExxonMobile, het bedrijf dat u een Koninklijk predicaat hebt gegeven en waarvan u grootaandeelhouder bent. De overheid stond er jarenlang bij en keek ernaar, verslaafd aan een deel van de opbrengsten. De gevolgen voor Groningen zijn zeer ingrijpend. Mensen hebben geen toekomstperspectief meer en leven continu met een zwaard van Damocles boven het hoofd. Dat heeft zijn weerslag op velen.

Ik heb me de afgelopen weken vaak afgevraagd waarom u koningsdag niet in Groningen viert. Begrijp me goed, ik wil u en uw familie niet net als ons in een onveilige situatie brengen, maar voor zover ik weet bent u nog bij geen enkele gedupeerde onderdaan in Groningen op bezoek geweest na de zware aardbeving van Huizinge in augustus 2012. Koningsdag had een gelegenheid bij uitstek kunnen zijn, want de nood is hier hoog. Mensen worden gedwongen uit huis geplaatst, twee scholen met vele kinderen zijn acuut ontruimd, huizen staan jaren in de stutten zonder enig toekomstperspectief en prachtige eeuwenoude kerken en andere waardevolle panden dreigen voorgoed verloren te gaan voor toekomstige generaties omdat ze niet kunnen worden versterkt. Ik zou me kunnen voorstellen dat je als koning in een koninkrijk waar dit gebeurt de mensen en het gebied wilt bezoeken. Maar wellicht is Koningsdag niet de goede gelegenheid om uw onderdanen in Groningen te laten zien dat u met ze mee leeft, om ze moed in te spreken, zoals u en uw vrouw dat als geen ander kunnen! Dit onderwerp waar de mensen in Groningen dag en nacht mee moeten leven past wellicht niet bij een feestelijke dag. Wij moeten het morgen helaas dus zonder uw aanwezigheid doen, maar helemaal bevredigend is dat niet. Daarom wil ik u graag de volgende suggestie doen. Kom na morgen met spoed richting Groningen om daar met de mensen in gesprek te gaan, u op de hoogte te stellen van de onvoorstelbare ramp die zich in slow-motion in uw koninkrijk voltrekt. U bent in de prachtige Provincie Groningen van harte welkom, bij mij staat de koffie in elk geval klaar!

Ik wens u en uw familie morgen een geweldige koningsdag, wij gaan ondanks alles ook ons best doen. Kop d’r veur, zeggen we hier!

Met een zeer hartelijke, koningsgezinde groet,

Annemarie Heite

Bedum, Groningen