Gaswinning Groningen alleen naar beneden bij warme winter

Herman Damveld

 

De gaswinning uit het Groningen-veld is de komende periode alleen lager dan dit jaar bij een warme winter en als we meer importeren uit Rusland. Dat blijkt uit het rapport “Onderzoek andere benadering van de gaswinning” van het ministerie van Economische Zaken, Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra en de NAM.  Dit jaar is de winning 30 miljard kubieke meter (m3).

Het rapport bevat duidelijke waarschuwingen om niet teveel aan de Groninger gaskraan te  draaien: “GTS en de regionale netbeheerders zullen bij een tekort aan laagcalorisch gas in het systeem gebruikers moeten afschakelen; eerst industriële grootverbruikers en tot slot de meest kwetsbare afnemers.” (p 16)  En: “Iedere miljard m3 die minder uit Groningen wordt geproduceerd zal bij de huidige gasprijs leiden tot een tegenvaller van ongeveer € 175 miljoen voor de rijksbegroting.” (p 3), terwijl “GasTerra en NAM zullen (binnen het winningsplafond) de productie van Groningengas willen maximaliseren - dat is immers de kern van hun verdienmodel.” ( p 16)

Het rapport gaat over de leveringszekerheid van gas van Groninger kwaliteit. Gas uit het Groningen-veld bevat meer stikstof dan gas uit bijna alle andere velden. Daarom heet het

laagcalorisch gas. Aardgas uit bijvoorbeeld Rusland is hoogcalorisch gas. Door dit gas te mengen met stikstof krijg je gas van Groningeer kwaliteit. Dat gebeurt nu al in stikstoffabrieken, maar die hebben een beperkte capaciteit.

Bovengenoemde organisaties hebben een rekensom gemaakt waarbij de stikstoffabrieken maximaal worden ingezet om hoogcalorisch gas uit de Nederlandse kleine velden en het buitenland om te zetten in laagcalorich gas. Wat verder nog nodig is wordt uit het Groningen-veld gehaald.

De vraag naar gas van Groninger kwaliteit is in een koud jaar 62 miljard m3  en in een warm jaar 52 miljard m3 (p 11, 23 en 24). Aan die vraag kan voor een deel worden voldaan door gas dat omgezet is naar Gronings gas. Dan kunnen we uitrekenen hoeveel er de komende jaren minimaal uit het Groningen-veld gewonnen moet worden. In een koude winter gaat het om 31 miljard m3 en in een warme winter om 23 miljard m3 gas. (p 23)

De hier genoemde getallen zijn echter aan de lage kant, staat in het rapport: “De resultaten van GTS zijn de uitkomst van berekeningen waarbij een optimale inzet van middelen is gemodelleerd. De praktijk zal afwijken van de modellen waardoor de stikstofinstallaties minder efficiënt ingezet kunnen worden en er dus een grotere vraag naar Groningengas zal resteren.”

Dit jaar is de winning maximaal 30 miljard m3. De gaswinning uit Groningen gaat de komende jaren dus alleen naar beneden als we warme winters hebben én als alle installaties optimaal werken.

Naar verwachting komt er in 2020 een nieuwe stikstoffabriek in bedrijf in Zuidwending. Daardoor kan de winning uit het Groningen-veld verder dalen naar 18 tot 24 miljard m3 gas.( p 23) 

Minder gas uit Groningen betekent meer import en dat kan, want:  “Rusland kent nog wel veel onbenutte productiecapaciteit. (…) Op dit moment komt er ook al gas uit Rusland naar Nederland. Weliswaar relatief niet zoveel, op jaarbasis ca. 5 miljard m3, maar dat zal in omvang toenemen. Tot welk niveau is echter moeilijk aan te geven. Overigens moet niet uit het oog worden verloren dat Rusland hier ook afhankelijk is van Europa. Europa is veruit de grootste klant als het gaat om Russisch gas en Rusland heeft die gasverkopen nodig.”( p53)

 

Bron: . http://www.internetconsultatie.nl/gaswinning, 7 oktober 2015.