Geachte heer H. Kamp (-cc Nationaal Coördinator),

Reeds vele malen heb ik uw aandacht (en die van de Tweede Kamer) gevraagd voor de schrijnende situatie van mijn buren de familie Meulema (Ter Laan Bedum). Zij hebben in januari 2014 aardbevingsschade gemeld bij de NAM en gevraagd om hun schuur te stutten. Daaraan is geen gehoor gegeven. In mei 2014 is hun schuur ingestort. Oorzaak: aardbevingsschade, stormschade en achterstallig onderhoud. De familie is destijds enkele dagen voor de instorting acuut hun huis uit gezet door de gemeente. Twee dagen later is hun leegstaande huis geheel leeggeroofd, terwijl zij in een tijdelijk onderkomen van een buurman waren ondergebracht. Sindsdien wonen zij in een, eufemistisch uitgedrukt, volledig uitgeleefde, schimmelige woning in afwachting van een oplossing. Bij dit alles is het van belang om te weten dat drie jaar voor de instorting een inspecteur van de verzekering Interpolis, ter plaatse het geheel in een opstalverzekering had genomen voor EUR. 550.000 zonder met een woord achterstallig onderhoud te noemen. Ook zijn inmiddels drie buren van de familie Meulema ‘geruimd’ of worden binnenkort ‘geruimd’, allemaal ten gevolge van door de NAM erkende aardbevingsschade en de dreiging van zwaardere bevingen. 

Ik zal verder niet in herhaling vallen. Ik schrijf u omdat ik u graag aan uw belofte wil houden. U heeft beloofd dat alle complexe aardbevingsdossiers in Groningen voor januari 2016 zouden zijn opgelost. U heeft de Tweede Kamer inzake dit specifieke geval lang geleden beloofd dat er een spoedige oplossing zou komen. Helaas heeft de familie Meulema nog niets gemerkt van uw beloftes. De zaak zit muurvast op een bedrag van ca. EUR. 35.000. Begrijpt u me goed, dit is uiteraard geen klein bedrag, maar in de context van het feit dat de aardgasbaten dit jaar 7 miljard euro waren, dus 19 miljoen euro per dag, vind ik dit echt onbegrijpelijk. Ik heb u al eerder laten weten dat Tiemen en Alie ernstige psychische en lichamelijke klachten hebben door hun onmenselijke, uitzichtloze situatie die nu al sinds mei 2014 duurt! Tiemen is zwaar hartpatiënt, ik weet niet hoe lang ze dit nog volhouden en ik maak me ernstig zorgen om hen.

De Nationaal Coördinator is in deze ingeschakeld, maar daar kwam de familie niet verder dan het advies om bij een bank een extra hypotheek of lening af te sluiten tegen gunstige voorwaarden (?), zodat zij de EUR 35.000 zelf zouden kunnen financieren. Overigens is het daar bij gebleven, er is naast enige correspondentie geen concrete hulp bij dit voorstel geboden of enig echt concreet initiatief vanuit de organisatie van de Nationaal Coördinator geweest in deze, tot nu toe. Daar komt bij dat ik weinig vertrouwen heb in een financieringsregeling voor een echtpaar dat binnen enkele jaren de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en waarvan een van beide volledig is afgekeurd, omdat hij zwaar hartpatiënt is, maar wie ben ik?

Woensdag 13 januari as. vindt er weer een gesprek plaats met de NAM inzake dit dossier en belofte maakt schuld. Ik wil u dan ook vragen om u aan uw belofte te houden, zodat deze familie aan het begin van het nieuwe jaar ook daadwerkelijk een nieuwe start kan maken. Als er de 13e weer geen concrete afspraken kunnen worden gemaakt, dan rest de familie Meulema geen andere gang dan die naar de rechter. De situatie kan echt niet langer zo, er moet wat gebeuren! Gelukkig hebben ze een advocaat die hen wil bijstaan, maar ik hoop dat ze dit na alle ellende van de afgelopen jaren bespaard zal blijven en dat u de familie Meulema wilt helpen.

Voor vragen ben ik uiteraard beschikbaar, mijn dossier inzake dit geval past inmiddels niet meer op 200 pagina’s en deel ik graag met u.

Hoogachtend,

Drs. Annemarie Heite